จิตวิญญาณเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้น การดูแลผู้ป่วย

การศึกษาของนักวิจัยจาก Harvard TH Chan School of Public Health และ Brigham and Women’s Hospital ควรมีการรวมจิตวิญญาณไว้ในการดูแลทั้งการเจ็บป่วยร้ายแรงและสุขภาพโดยรวม Tracy Balboni ผู้เขียนนำและแพทย์อาวุโสที่ Dana-Farber/Brigham and Women’s...